INTERNATIONAL HANDEL

INTERNATIONELL HANDEL

Interkulturell Coachning

 

Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tunisien och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten.

CHAMBRE DE COMMERCE

TUNISIE SUEDE

Etablering & Export

 

Vi hjälper dig förverkliga din affärsidé och din exportsatsning i Tunisien.

Juridik & Skatt

 

Vi hjälper dig med tunisisk och svenska rätts- och skattefrågor.

 

Redovisning

 

Vi erbjuder ett komplett utbud av ekonomitjänster för företag i Sverige.

 

Mässor

 

Vi hjälper dig med att ställ ut på mässorna i Tunis, Nabeul, Sousse och Sfax.

Översättning/tolkning

 

Vi hjälper dig vid import och export.

Event

 

Organisering av konferens och semenarier.

Alla länder vinner på att handla. Både det exporterande landet och det importerande tjänar på det och därför växer den ekonomiska kakan för båda. Det kan jämföras med när två personer eller två företag ingår ett avtal som är gynnsamt för båda.

 

Men det betyder inte att båda tjänar lika mycket. Det behöver inte heller betyda att alla människor, företag eller regioner i länderna tjänar på det. Men eftersom fler tjänar än förlorar på öppen handel är det bra för

samhällsekonomin. Varför är det så?

 

Handeln gör att de resurser som finns blir bättre utnyttjade. Länder slipper lägga resurser på sådant som de har dåliga förutsättningar för. De kan istället ägna sig åt att producera och utveckla det de har goda förutsättningar för. Internationell handel bygger alltså på specialisering och på att länder är olika.

Även om ett land skulle vara bäst på att producera allt så är det inte effektivt. Det beror på att länder har olika resurser – bland annat arbetskraft, kapital och råvaror – och att alla resurser är begränsade.

Etableringsrådgivning

 

Vi utformar etableringsstrategier för enskilda företag. Vi kan de tunisiska marknadsförhållandena, vi analyserar chanserna för ditt företag och förbereder dina nästa steg i marknadsinträdet.

Adressökning

 

Vi tar fram kontaktuppgifter för Tunisien som matchar dina önskemål om bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning

Mark och lokaler

 

Tack vare vår kunskap om den tunisiska marknaden och vårt breda nätverk har vi ett flertal möjligheter att hitta den passande marken eller lokalen för just din affärsverksamhet.

Internationell handel skapar

VÄLSTÅND

 

Internationell handel innebär att arbetsuppgifter delas upp mellan länder så att varje land specialiserar sig på det som man är bra på. Specialiseringen gör det möjligt att få samma produktion med en mindre insats av arbete och andra resurser. Handel leder alltså till ökat välstånd och gynnar både Sverige och andra länder.

EFFEKTIVARE PRODUKTION

 

Den internationella handeln leder till att ny

teknik, kunskap och nya idéer sprids. När

företagen lyckas använda sig av detta nya i

verksamheten blir de mer effektiva. Det betyder

att företagen förbrukar mindre resurser för en

viss produktionsnivå. De insparade resurserna

kan då användas i annan verksamhet och det

bidrar till att ekonomin växer.

BÅDE EXPORT OCH IMPORT BEHÖVS

 

För företagen är meningen med export att öka försäljningen. En produkt blir billigare per enhet om företag har en stor marknad för sina produkter och kan producera stora mängder. Det kan företagen lättare få om de har kunder även utanför landets gränser.

BILLIGARE OCH BÄTTRE PRODUKTER

 

Import är ett sätt att få tag på varor och tjänster. Utbudet av varor och tjänster växer. Då konkurrensen ökar så ökar också kvalitén medan priserna sjunker. På så sätt bidrar import till lägre inflation. Därmed kan vi, med samma resurser, konsumera mer, bättre och billigare än vad som hade varit fallet utan internationell handel. Handelns bidrag till

välståndet är därför tydligt. Handel är inte tillräckligt men det är nödvändigt för välstånd och välfärd, i Tunisien såväl som i

andra länder

Copyright © All Rights Reserved