TJÄNSTER

CHAMBRE DE COMMERCE

TUNISIE SUEDE

VÅRA TJÄNSTER

Konsulttjänster

 

CCTS har mycket omfattande kunskap om såväl den tunisiska som den svenska marknaden och ländernas respektive affärskulturer.

Etablering & Export

 

Vi hjälper dig förverkliga din affärsidé och din exportsatsning i Tunisien.

• Etablerings- & investeringsrådgivning

• Adressökning & målgruppsanalyser

• Affärspartnerförmedling

• Marknadsstudier, potential- och konkurrentanalyser

 

• Rådgivning kring e-handel i Tunisien

• Skräddarsydda studieresor

• Aktiv marknadsföring och införsäljningsarbete för kunder

• Personalrekrytering

• Lokalisering av lämplig mark och lokaler

• Interkulturell coachning

 

• Expat Coaching

• Kommunikation & PR

 

Kontakta oss gärna vid frågor – boka in en kostnadsfri telefonrådgivning!

Vill du etablera ditt företag på den tunisiska marknaden? Vill du öka din export till Tunisien? Var medveten om skillnader i den tunisiska och svenska affärskulturen. Vi hjälper dig att göra bättre affärer i Tunisien.

 

Vår avdelning Market Entry & Business Development består av erfarna marknadsproffs med en stark förankring i det tunisiska näringslivet. Detta gör att vi kan erbjuda kompetent och rådgivning och tjänster inför och under ditt företags etablering i Tunisien.

 

Självklart anpassar vi våra tjänster enligt dina önskemål och behov. Vi diskuterar gärna just ditt företags möjligheter och marknadschanser i Tunisien.

 

 

 

 

Interkulturell Coachning

 

Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tunisien och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten.

Etableringsrådgivning

 

Vi utformar etableringsstrategier för enskilda företag. Vi kan de tunisiska marknadsförhållandena, vi analyserar chanserna för ditt företag och förbereder dina nästa steg i marknadsinträdet.

Adressökning

 

Vi tar fram kontaktuppgifter för Tunisien som matchar dina önskemål om bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning

Mark och lokaler

 

Tack vare vår kunskap om den tunisiska marknaden och vårt breda nätverk har vi ett flertal möjligheter att hitta den passande marken eller lokalen för just din affärsverksamhet.

EKONOMITJÄNSTER

REDOVISNING

Vi utgår från ert företags behov och storlek och sätter ihop ett passande paket. Och ni kan i stället koncentrera er helt på er kärnverksamhet. Vi tar hand om redovisning, momsredovisning, skattefrågor, betalningar, löner och årsbokslut. Naturligtvis ger vi er även rådgivning kring ekonomi och skattefrågor.

Vi hjälper till med era registreringar för mervärdesskatt, bolagsskatt och som arbetsgivare. Vi håller er informerade om gällande regler och ärendehantering i Tunisien. Våra redovisnings- och skatteexperter står er gärna till tjänst!

EVENT PLANERING

 

Vi har stor erfarenhet av att arrangera framgångsrika evenemang. Du kan även boka lokaler i centrala Tunis, Sfax och i Sousse för konferenser, möten och mingel.

MÄSSOR ASSISTANCE

 

Mässan fyller en viktig roll som forum för internationella företag. Samtidigt som speciellt branschledande mässor ger utställarna och besökarna en inblick i vad som gäller på den internationella marknaden av utbud och efterfrågan, förbereds aktörerna inför beslutsprocesser och framtida investeringar.

JURIDIK o SKATT

 

Som företagare kan det vara svårt att känna till skillnaderna mellan svensk och tunisisk lagstiftning. Detta gäller rent juridiska frågor som avtals-, bolags- eller arbetsrätt men även skattefrågor. Avdelningarna Juridik & Skatt arbetar huvudsakligen med frågor inom de svenska och tunisiska rättsområdena som faller under bolags- och arbetsrätt, avtalsrätt, agenträtt, men även övriga relevanta näringslivsfrågor.

ETABLERING o EXPORT

 

Vill du etablera ditt företag på den tunisiska marknaden? Vill du öka din export till Tunisien? Var medveten om skillnader i den tunisiska och svenska affärskulturen. Vi hjälper dig att göra bättre affärer i Tunisien.

MARKNADSANALYS

 

En specialbeställd studie om den tunisiska marknaden är en god investering inför en etablering i Tunisien. I en marknadsstudie kan vi kartlägga till exempel hur stor efterfrågan är för just din produkt och vilka försäljningskanaler den tunisiska marknaden erbjuder. Vi utvärderrar marknadsutsikterna för dina produkter och tjänster i Tunisien.

AFFÄRSPARTNER FÖRMEDLING

 

Vi hjälper dig att identifiera tänkbara partner i Tunisien och arrangerar affärsmöten med dem. Vi agerar gärna som din mellanhand och hjälper till i kommunikationen med potentiella tunisiska affärspartner.

Copyright © All Rights Reserved