MER OM TUNISIEN

CHAMBRE DE COMMERCE

TUNISIE SUEDE

MER OM TUNISIEN

TUNISIEN

 

 

Tunisien som är Afrikas nordligaste land gränsar till Libyen i öst och Algeriet i väst. Landet omges dessutom av Atlasbergen med dess frodiga gröna dalar. Det högsta berget i landet sträcker sig 1 544 meter över havet och heter Jebel ech Chambi. I den södra delen av landet börjar Sahara öknen. I landets norra kant, mot Medelhavet, finns stora områden med grön och odlat mark.

Tunisien har kommit att bli ett populärt turistmål för oss svenskar. Framförallt åker turisterna till huvudstaden Tunis, men även ön Djerba, Hammamet och Hamnstaden Sosse. Förutom det finns en mängd mindre kända men minst lika bra semesterorter runt om i landet. Några av de platser de flesta turisterna försöker hinna med att se är östkuststaden Hammamet och såklart Saharaöknen.

 

Landet har lite mer än 10 miljoner invånare och är till ytan ungefär en tredjedel så stor som Sverige. Tunisien kännetecknas av många vackra stränder och varierande landskap samt en blandning av språk, människor, kultur och natur. Många turister åker till landet bara för att få några avslappnande dagar på de vackra stränderna men här bjuds även på ett stort antal äventyr och spännande utflykter. Förutom turismnäringen är textilindustrin viktig för landet. Tunisien var i cirka hundra år en fransk koloni och därför talas det en hel del franska i landet. Det främsta språket är dock arabiska eftersom nästan hela befolkningen är araber.

 

Tunisiens historia startar mer än 800 år f. Kr då feniciernska folket grundade staden Karthago, den "nya staden". Staden förstordes nästan helt vid 100 f. Kr men överlevde, och byggdes upp av romarna igen. Staden växte och blev så småningom ett av de största områdena i Romarriket. Staden mötte dock sitt slutgiltiga öde när Araberna tog över lander vid 600-talet. Idag är staden belägen strax utanför Tunis.

 

År 1956 frigjorde Tunisien sig från Frankrike och blev en självständig stat. Året därefter blev landet en republik med Habib Bourguiba som dess förste president. I dag är Tunisien känt som en av de modernaste länderna i arabvärlden.

 

Geografi och miljö

 

Atlasbergen dominerar nordvästra landet och är på många ställen täckt av skog. I detta område finns också det bördiga medjerdalen, som är landets rikaste jordbruksdistrikt. Våtmarkerna i norr finns på UNESCO:s världsarvslista, men är hotat av föroreningar. Mitt i landet finns stäpper och låga bergplatåer. Här finner man saltsjöar, så kallade Chotts, där man bryter fosfat. Åt söder går landskapet över i öknen och i sydväst börjar Sahara. Det förekommer stora skillnader i klimatet i landet; från Medelhavsklimat i norr och ökenklimat i söder.

 

Det största miljöproblemet i Tunisien är miljögifter som är resultatet av en dålig sophantering samt föroreningar av grundvatten på grund av dåliga VA-nätverk. Tunisien har också begränsad tillgång till färskvatten. Andra problem är avskogning, överbetning, jorderosion och ökenspridning.

 

Historia

 

Fenicierna etablerade sig i Tunisien under det 10 århundradet f.kr. De drev handel och grundade staden Karthago, som blev en ekonomisk och militär stormakt. Karthago blev införlivat i Romarriket runt 150 år f.kr. Framväxten av Islam spred sig till Nordafrika på 600-talet e.kr, något som sammanföll med Karthagos fall år 698. Tunis grundade samtidigt.

Huvudstad:

 

Tunis

 

Etniska grupper:

 

 

Språk:

 

Arabiska (officiell), franska

 

Religion:

 

Muslimer 98 %, kristna 1 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

 

Politisk ledare:

 

Beji Kaed Esbssi (president), Habib Essid (premiärminister)

 

Befolkningsmängd:

 

10 777 500 (2012)

 

Mänsklig utveckling:

 

94 av 187 (2012)

 

Areal:

 

163 610 kvadratkilometer

 

Valuta:

 

Tunisisk dinar

 

Nationaldag:

 

20 mars

 

År 1207 tog en berberfamilj kontrollen över området och behöll makten till 1500-talet, då landet blev en del i kampen mellan Spanien och det Osmanska riket. Tunisien var från år 1606 i en självständig stat men var underställda osmanerna. Hussein-dynastin, grundlagt år 1705, styrde landet fram till Tunisien blev självständigt. Det franska inflytandet var stort från år 1850 då Tunisien genomgick en snabb modernisering. År 1861 fick landet en arabiska världens första grundlag. Landet blev likväl ett franskt protektorat år 1881, men i slutet av 1800-talet uppstod ett ökat krav för frigörelse och demokratisering. Det skulle dröja fram till den 20 mars år 1956 innan Tunisien blev självständigt. Bourguiba blev statsminister och monarkin blev avskaffad.

 

Samhälle och politik

 

Efter nästan 50 år med ett enpartistyre och odemokratiska val tvingades president Zein el-Abdin Ben Ali att ge ifrån sig makten i januari år 2011. Zein el-Abdin Ben Ali hade suttit i makten sedan år 1989 och styrt landet med en järnhand. Några få partier hade varit tillåtna under stränga krav efter att enpartisystemet upphävts år 1981. Trots detta "vann" Zein el-Abdin Ben Alis parti alla val med 90 % av rösterna.

 

Under demonstrationerna som utbröt under hösten 2010 klagade folk särskilt på korruption, bristen på demokrati, höga matpriser och hög arbetslöshet. I oktober år 2011 valde tunisierna ett övergångsråd, som skulle förbereda en ny grundlag, och valde en ny president och parlament.

 

Ekonomi och handel

 

Bourguiba införde socialism och centralstyrning av ekonomin. Industrier och banker blev statliga, och jordbruket blev organiserat i kollektiv. Stora protester och en stagnerande ekonomi gjorde att projektet fick läggas ned och under 70-talet ökade andelen privata investeringar. Landet genomförde lyckade ekonomiska reformer där Tunisien satsade på utvinning av export av olja och fosfat. Detta medförde en stark ekonomisk tillväxt.

 

Tunisien har idag en av Afrikas mest konkurrenskraftiga ekonomier där fosfat, olja och gas är viktiga resurser. Det är emellertid beräknat att oljereserverna kommer ta slut om ett par få år men det finns möjligheter till en ökad gasproduktion.

 

Jordbruk förekommer i nästan en tredjedel av landet. Turism är en viktig näring men efter ett terrorattentat mot en synagoga på turistön Djerba år 2002 har antalet besökare sjunkigt. År 2006 besökta 6,5 miljoner utländska turister Tunisien.

Copyright © All Rights Reserved