HANDELSDOKUMENT

CHAMBRE DE COMMERCE

TUNISIE SUEDE

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören.

 

Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

 

Vi utfärdar handelsdokument som förenklar och sparar pengar vid handel med utlandet. Som medlemsföretag har du rabatt på alla våra handelsdokument.

 

Handesldokument såsom: ATA-carnet, Ursprungscertifikat (UC), Import av strategiskt gods, Handel med länder som har frihandelsavtal med EU - EUR.1.-certifikat,

 

Interkulturell Coachning

 

Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tunisien och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten.

Etableringsrådgivning

 

Vi utformar etableringsstrategier för enskilda företag. Vi kan de tunisiska marknadsförhållandena, vi analyserar chanserna för ditt företag och förbereder dina nästa steg i marknadsinträdet.

Adressökning

 

Vi tar fram kontaktuppgifter för Tunisien som matchar dina önskemål om bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning

Mark och lokaler

 

Tack vare vår kunskap om den tunisiska marknaden och vårt breda nätverk har vi ett flertal möjligheter att hitta den passande marken eller lokalen för just din affärsverksamhet.

HANDELSDOKUMENT

SNABBARE

URSPRUNGSCERTIFICAT (UC)

 

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin. Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

ATA-CARNET

 

Med en ATA-carnet sparar du tid och pengar när du ska exportera gods temporärt utanför EU. ATA-carneten gör att tullförfarandet blir enklare och snabbare. Du behöver endast ett dokument med dig på resan.

IMPORT AV STRATEGISKT GODS

 

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelsecertifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett sk DVC. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

 

Om det är första gången som du ansöker om IC- eller DVC ska du först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera.

Copyright © All Rights Reserved