NYHETER

2015-06-24

FRAMTIDENS BUSS ÄR ELEKTRISK

Den snabba utvecklingen av elbussar öppnar helt nya möjligheter för en kapacitetsstark och miljövänlig kollektivtrafik. Man kan utnyttja befintliga gator och vägar och behöver inte bygga dyra spår.

 

2015-06-16

FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER

Huvudstadsregionen växer. Befolkningen ökar med 40 000 invånare om året. Men det största hindret för tillväxten är bristen på bostäder. I den här analysen visar vi hur två nya järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala skulle kunna möjliggöra byggandet av 100 000 nya bostäder.

CHAMBRE DE COMMERCE

TUNISIE SUEDE

NYHETER

2015-05-27

NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIKT BYGGANDE

Det går att bygga snabbt i Stockholm – trots bromsande regelverk och lagstiftning. Om kommun, byggherrar och myndigheter drar åt samma håll samtidigt som de talar med och lyssnar på grannarna kan det gå undan. Det visar en ny rapport från Stockholmsgruppen för tillväxt.

 

2015-05-21

INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

Stockholm driver integrationen. Stockholmsregionen växer näst snabbast i Europa, mycket tack vare den ökade invandringen. Samtidigt blir sysselsättningsgapet mellan utrikes- och svenskfödda allt mindre.

 

2015-05-19

STOCKHOLMSBAROMETERN Q1 2015

Stockholmsbarometern för första kvartalet 2015 visar på ett läge som är starkare än normalt. Stockholmsföretagen är positiva och näringslivet utvecklas bättre än riket i stort. Samtidigt hålls Stockholm tillbaka av mycket dystrare hushåll. Inte sedan finanskrisen har stämningen mellan hushåll och företag i Stockholm skiljt sig så mycket som nu.

 

2015-05-18

WALLENBERG I SAUDIARABIEN FÖR ATT FÖRBÄTTRA RELATIONERNA

En delegation från näringslivet befinner sig just nu i Saudiarabien för att försöka förbättra relationerna med landet. En av de som är med på resan är Marcus Wallenberg.

 

2015-05-18

SLÄPP FRAM DRÖNARNA

Utvecklingen av nya drönartjänster hotas av krångliga svenska regelverk, konstaterar Handelskammaren i rapporten "Släpp fram drönarna".

Copyright © All Rights Reserved