AFFÄRSNÄTVERK

AFFÄRSVÄTVERK

CHAMBRE DE COMMERCE

TUNISIE SUEDE

Vi erbjuder affärsnätverk för dig i näringslivet! Nätverken är till för alla anställda i våra medlemsföretag och syftet är att utveckla affärerna mellan Tunisien och Sverige. Att delta i en nätverksgrupp är en populär och kostnadsfri medlemsförmån. Här kan du utbyta erfarenheter, knyta kontakter och få inspiration av andra.

Interkulturell Coachning

 

Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tunisien och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten.

Etableringsrådgivning

 

Vi utformar etableringsstrategier för enskilda företag. Vi kan de tunisiska marknadsförhållandena, vi analyserar chanserna för ditt företag och förbereder dina nästa steg i marknadsinträdet.

Adressökning

 

Vi tar fram kontaktuppgifter för Tunisien som matchar dina önskemål om bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning

Mark och lokaler

 

Tack vare vår kunskap om den tunisiska marknaden och vårt breda nätverk har vi ett flertal möjligheter att hitta den passande marken eller lokalen för just din affärsverksamhet.

AFFÄRSNÄTVERK

TUNISISK-SVENSK

Vill du öka dina möjligheter till fler affärer?

 

De flesta företag får sina bästa affärer genom personliga rekommendationer. Det är det överlägset mest tids- och kostnadseffektiva sättet att få nya kunder. Trots vetskapen om detta är det få företag som har en plan och ett system för hur de ska gå till väga.

Copyright © All Rights Reserved