LILLA SVERIGE

CHAMBRE DE COMMERCE

TUNISIE SUEDE

LILLA SVERIGE

SVERIGE

 

Sverige är ett av Europas större länder och består till största delen av skogar, berg och sjöar, och befolkningen är knappt tio miljoner. Skog, vattenkraft och järnmalm lade grund till välståndet som växt med högteknologisk och biokemisk industri. Det socialdemokratiskt uppbyggda välfärdssystemet består till större delen även med borgerligt styre sedan 2006.

 

Sverige har en exportorienterad, högteknologisk och väl diversifierad ekonomi som räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga. Trä, järnmalm och vattenkraft lade basen för en robust ekonomi som sedan har utvecklats till att omfatta bland annat informationsteknik, förutom en stor tjänstesektor. Ordning i statsfinanserna har varit en ledstjärna för den ekonomiska politiken

Ekonomi

 

Den goda ekonomiska tillväxten under de första decennierna efter andra världskriget avtog på 1970-talet. En första kris inträffade i mitten av decenniet med höjda oljepriser och stigande kostnader för arbetskraften. Många arbetstillfällen i industrin försvann medan den offentliga sektorn växte, liksom budgetunderskottet.

 

Kring 1990 kunde grundläggande svagheter i ekonomin inte längre hanteras, och den största tillbakagången sedan 1930-talet inleddes. Den borgerliga regeringen 1991–1994 tvingades uppleva tre år med negativ tillväxt som skapade massiva underskott i statsbudgeten. Regeringen kunde dock inleda privatiseringar av affärsverk och statliga bolag, och krisen började avta 1994 sedan man tvingats låta valutan, kronan, falla i värde.

 

Från mitten av 1990-talet genomfördes genomgripande åtstramningar i avsikt att skapa budgetbalans och bryta trenden med växande statsskuld. Saneringen av ekonomin ledde till lägre räntor och ökade reallöner tack vare den låga inflationen. De kraftfulla åtgärderna bidrog till att tillväxten åter tog fart. Kraftig expansion bland telekommunikations- och informationstekniksföretag och en snabbt stigande aktiebörs gjorde sitt till.

 

Efter tusenårsskiftet följde en internationell lågkonjunktur och den så kallade IT-bubblan sprack. Många övervärderade dataföretag gick i konkurs och arbetslösheten ökade. Trots problemen låg den ekonomiska tillväxten strax under 2 procent de här åren, vilket var högre än i många andra länder.

 

En stark uppgång i den globala konjunkturen inleddes 2004. Regeringen utlovade åter höjda bidrag och vissa skattesänkningar, bland annat slopad skatt på arv och gåvor. Men det stora antalet sjukskrivna, förtidspensionerade och arbetslösa var en tung börda för statens finanser.

 

Den ekonomiska uppgången var ändå fortsatt starkt och en viss ljusning på arbetsmarknaden kunde märkas. Uppgången förstärktes när den borgerliga regeringen från 2006 började genomföra sitt program med sänkta inkomstskatter för löntagare samt skärpta regler för bidragstagare och lägre arbetslöshetskassa. Regeringen aviserade också en omfattande försäljning av statliga bolag. Först ut blev Vin&Sprit som såldes till den franska spritjätten Pernod Ricard 2008.

 

Ekonomin gick starkt tills den närmast störtdök när den internationella finanskrisen blev ett faktum hösten 2008. Varslen haglade, inte minst inom verkstadsindustrin. Arbetslösheten sköt i höjden, investeringarna föll och räntorna nådde rekordlåga nivåer. Tillväxten blev negativ; BNP sjönk med närmare 5 procent under 2009. Regeringen höll länge emot krav på stimulansåtgärder, men presenterade småningom ökade statsbidrag till kommunerna och fler arbetsmarknadspolitiska satsningar. Ganska snart vände kurvorna uppåt och tillväxten 2010 blev lika bra som den varit dålig året innan. Sverige framstod som ett av de länder som klarat krisen allra bäst. En bidragande orsak var den strama finanspolitik som gällt sedan 1990-talets sanering, och det budgetöverskott som fanns före krisen.

 

Den borgerliga regeringen som valdes om 2010 hade fortsatt fokus på att reformera arbetsmarknaden och få kontroll över statliga utgifter. Den saknade dock egen majoritet i riksdagen och led ett tidigt nederlag när oppositionen lade käppar i hjulen för fortsatt försäljning av statliga bolag. Fortsatt tröghet i den globala ekonomin och inte minst krisen i eurozonen bidrog också till att tillväxten bromsade upp.

 

 

 

Huvudstad:

 

Stockholm

 

Etniska grupper:

 

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar

 

Språk:

 

Svenska (officiell) samt nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch,

 

Religion:

 

Protestanter 87 %, andra/ingen/ospecificerat 13 %

 

Politisk ledare:

 

Statsminister Stefan Löfven

 

Befolkningsmängd:

 

9 596 436 (30 juni 2013)

 

Government:

 

Konstitutionell monarki

 

Mänsklig utveckling:

 

8 av 187 (2012)

 

Areal:

 

449 964 km2

 

Valuta:

 

Svenska kronor

 

Nationaldag:

 

6 Juni

 

 

Industri

 

Verkstadsindustrin är viktig men inte minst fordonssektorn har länge varit pressad och hamnade i ett stålbad i samband med den globala finanskrisen. Volvo som sålt personbilstillverkningen till amerikanska Ford 1999 köptes 2010 upp av kinesiska Geely. Svenska Volvo AB tillverkar främst lastbilar och bussar. Lastbilstillverkaren Scania köptes våren 2008 upp av tyska Volkswagen. Saabs bilproduktion övertogs 2000 av amerikanska General Motors, men såldes 2010 till den nederländska sportbilstillverkaren Spyker. Företaget hamnade i akut kris under 2011 och bolaget sattes i konkurs i slutet av året. 2012 övertog ett elbilsföretag, National Electric Vehicle Sweden (Nevs), merparten av tillgångarna i konkursboet. Den Hongkongbaserade ägaren hade för avsikt att fortsätta tillverka bilar under namnet Saab och i december 2013 återupptogs biltillverkningen i Trollhättan. Nevs ansökte året därpå om företagsrekonstruktion.

 

Andra stora företag inom verkstadsindustrin är ABB, som till lika delar ägs av ”svenska” Asea och ”schweiziska” Brown Boveri, Electrolux (kylskåp, spisar etc), SKF (kullager) och Atlas Copco (borrutrustning). Skogsindustrin svarar för en avsevärd del av industriproduktionen.

 

En annan betydelsefull bransch är kemi- och läkemedelsindustrin. Det numera tyskägda AGA som tillverkar gas är ett världsnamn. Läkemedelsföretaget Pharmacia köptes 2003 av amerikanska Pfizer och lades senare ned, men en del av verksamheten i Sverige har fortsatt i nya bolag. Astra som slogs samman med brittiska Zeneca 1999 har på senare år lagt ned en stor del av forskningen i Sverige.

 

Livsmedelsindustrin domineras av företag som ägs av jordbrukarnas sammanslutningar (till exempel Scan och Arla Foods med huvudkontor i Danmark), av konsumentkooperationen (Coop) och dotterbolag till internationella storföretag.

 

Turism

 

Den växande turistnäringen har stor betydelse för ekonomin. Regeringen kallar turismen för en ny basnäring. Antalet utländska besökare har ökat kraftigt på senare år. De flesta kommer från Norge, Tyskland och Danmark.

 

Många utländska besökare lockas till det glest befolkade Sverige med vidsträckta skogar, fjällandskap, otaliga sjöar och öar längs kusterna. Stockholm är dock den ort som drar till sig flest besökare, medan nöjesparken Liseberg i Göteborg brukar räknas som största enskilda turistmål.

 

År 2009 spenderade utländska besökare för första gången mer pengar i Sverige än svenska resenärer gjorde utomlands. Turismen sysselsätter runt 160 000 personer på heltid och sektorn svarar för cirka 3 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

 

Bland långväga turister dominerar amerikanerna men även antalet kineser ökar starkt. Svenskarna själva svarar fortfarande för den enskilt största delen av turismen.

 

Copyright © All Rights Reserved