Om oss

TUNISIE SUEDE

CHAMBRE DE COMMERCE

Etablering & Export

 

Vi hjälper dig förverkliga din affärsidé och din exportsatsning i Tunisien.

Juridik & Skatt

 

Vi hjälper dig med tunisisk och svenska rätts- och skattefrågor.

Redovisning

 

Vi erbjuder ett komplett utbud av ekonomitjänster för företag både i Sverige och Tunisien.

Vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tunisien och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa svenka och tunisiska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats.

 

Vi finns här lika mycket för svenska företag som för tunisiska. Våra medarbetare har en unik kompetens inom både tunisisk och svensk affärsjuridik, arbetsrätt, redovisning, skattefrågor och marknadsföring och talar såväl arabiska, franska och svenska. Det gör att vi lätt kan sätta oss in i våra kunders verksamhet och utmaningar och föreslå de bästa lösningarna för den nya marknaden. Vi kan hjälpa dig med både det strategiska och det praktiska arbetet för att skapa försäljning på den tunisiska marknaden.

 

Interkulturell Coachning

 

Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tunisien och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten.

Adressökning

 

Vi tar fram kontaktuppgifter för Tunisien som matchar dina önskemål om bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning

 

Mark och lokaler

 

Tack vare vår kunskap om den tunisiska marknaden och vårt breda nätverk har vi ett flertal möjligheter att hitta den passande marken eller lokalen för just din affärsverksamhet

 

Etableringsrådgivning

 

Vi utformar etableringsstrategier för enskilda företag. Vi kan de tunisiska marknadsförhållandena, vi analyserar chanserna för ditt företag och förbereder dina nästa steg i marknadsinträdet.

FÖRETAGSTJÄNSTER

SAMT TURISM

Att knyta rätt kontakter samt förstå hur marknaden fungerar är ofta avgörande för om man kommer att lyckas på en ny marknad.

 

Tunisisk och svenska Handelskammaren har mycket omfattande kunskap om såväl den tunisiska som den svenska marknaden och ländernas respektive affärskulturer. Vi har ett stort nätverk bestående av företag, organisationer och samarbetspartner på de bägge marknaderna.

 

Vi hjälper företag att identifiera och kontakta potentiella kunder, agenter eller samarbetspartners på den tunisiska eller svenska marknaden.

 

Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar och kan hjälpa till med allt från kontakter med myndigheter till marknadsundersökningar eller företagsetableringar.

 

Vi är experter på tunisisk och svensk affärskultur och kan erbjuda coachning eller seminarier om skillnaderna i hur man gör affärer i Sverige och Tunisien.

 

Tveka inte att höra av dig till oss så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

 

MÄSSOR ASSISTANCE

 

Mässan fyller en viktig roll som forum för internationella företag. Samtidigt som speciellt branschledande mässor ger utställarna och besökarna en inblick i vad som gäller på den internationella marknaden av utbud och efterfrågan, förbereds aktörerna inför beslutsprocesser och framtida investeringar.

EVENT PLANERING

 

Vi har stor erfarenhet av att arrangera framgångsrika evenemang. Du kan även boka lokaler i centrala Tunis, Sfax och i Sousse för konferenser, möten och mingel.

JURIDIK o SKATT

 

Som företagare kan det vara svårt att känna till skillnaderna mellan svensk och tunisisk lagstiftning. Detta gäller rent juridiska frågor som avtals-, bolags- eller arbetsrätt men även skattefrågor. Avdelningarna Juridik & Skatt arbetar huvudsakligen med frågor inom de svenska och tunisiska rättsområdena som faller under bolags- och arbetsrätt, avtalsrätt, agenträtt, men även övriga relevanta näringslivsfrågor.

ETABLERING o EXPORT

 

Vill du etablera ditt företag på den tunisiska marknaden? Vill du öka din export till Tunisien? Var medveten om skillnader i den tunisiska och svenska affärskulturen. Vi hjälper dig att göra bättre affärer i Tunisien.

MARKNADSANALYS

 

En specialbeställd studie om den tunisiska marknaden är en god investering inför en etablering i Tunisien. I en marknadsstudie kan vi kartlägga till exempel hur stor efterfrågan är för just din produkt och vilka försäljningskanaler den tunisiska marknaden erbjuder. Vi utvärderrar marknadsutsikterna för dina produkter och tjänster i Tunisien.

AFFÄRSPARTNER FÖRMEDLING

 

Vi hjälper dig att identifiera tänkbara partner i Tunisien och arrangerar affärsmöten med dem. Vi agerar gärna som din mellanhand och hjälper till i kommunikationen med potentiella tunisiska affärspartner.

Copyright © All Rights Reserved